EDITOR'S CHOICE blocks

EDITOR'S CHOICE blocks

Απολογισμός ενός κύκλου έκδοσης και δημιουργίας

Αγαπητοί και Αγαπητές,
Συνεργάτες και αναγνώστες της «Κοινωνικής Επιθεώρησης». Κλείσαμε με το 28ο τεύχος ένα μεγάλο κύκλο παρουσίας και πνευματικής αναζήτησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος μας.
Επιχειρήσαμε να δώσουμε βήμα στους πολίτες, που έχουν ανησυχίες για τις εξελίξεις και τις κοινές μας υποθέσεις. Προβάλαμε τις απόψεις των δημιουργικών και παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Δημιουργήσαμε τακτικές στήλες, με αρθρογραφία και συνεντεύξεις, για την πολιτική, την οικονομία, τη νέα επιχειρηματικότητα, την ανθρωπιστική κρίση, τη φιλοσοφία και την τέχνη.