ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η Κοινωνική Επιθεώρηση είναι ένα Συμπόσιο Ιδεών που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 ως ελεύθερο κοινωνικό βήμα με αφορμή την Ελλάδα της κρίσης, για την Ελλάδα της ελπίδας.

Ένα Συμπόσιο Ιδεών για την κοινωνία, την επιστήμη, τη Δημοκρατία, τη νέα επιχειρηματικότητα, την τέχνη και τον πολιτισμό, όπου άνθρωποι με αισιοδοξία, ελπίδα, όραμα και προβληματισμό, ανταλλάσσουν ιδέες για τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, της παραγωγής και της δημοκρατίας μας.

Έγραψαν, αφουγραζόμενοι το όραμα και την αισιοδοξία μας, προσφέροντας έτσι με τον δικό του τρόπο ο καθένας:
- Άνθρωποι που δεν παραιτούνται κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά ενώνονται, συνεργάζονται, τολμούν.
- Νέοι που ανησυχούν, προβληματίζονται, προτείνουν, ανατρέπουν.
- Άνθρωποι της παραγωγής που αντιστέκονται στην κρίση, διδάσκονται από αυτή, εμπνέονται και προτείνουν.
- Επιστήμονες και ειδικοί που μέσα από την γνώση και την εμπειρία τους συμβάλλουν στην οικοδόμηση της νέας Πολιτείας μας, της Ελλάδας μας.
- Άνθρωποι της τέχνης που προβληματίζονται, αφυπνίζουν συνειδήσεις και προκαλούν δράσεις.

Στόχος μας είναι να προβληθούν και να συζητηθούν οι παράγοντες που:
• προσδιορίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα του σήμερα.
• ορίζουν τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και της Δημοκρατίας μας.

Σε αυτό το περιοδικό Συμπόσιο γνώμης και Ιδεών, βασική επιδίωξη μας είναι να οικοδομήσουμε μαζί μία νέα συλλογικότητα και αντίληψη του κοινωνικού μας συστήματος.